نرم افزار بانک

سلام، آیا بعد از فلش رام خریداری شده از شما میتوان از نرم افزارهای بانکی استفاده کرد یا نرم افزار بانک گوشی رو بعنوان گوشی روت شده شناسایی میکنه؟