%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1-flash-crclist

صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: نصب رام%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1-flash-crclist

سلام من هر وقت فلش میزنم این ارور میده معنیش چی میشه؟