قطع اینترنت هنگام تماس

مهدی بهره بر 3 ماه قبل

سلام 
یه مشکلی من دارم در زمان مکالمه
با وجود اینکه اینترنت من روی یک خط و مکالمه من روی خط دیگر است 
در زمان مکالمه یا زنگ اینترنت من قطع میشود 
آیا راهی برای درست کردنش هست؟
متشکرم از راهنماییتون