دانلود رام رسمی شیائومی Redmi Note 8 Pro

امتیاز 4.33 ( 12 رای )
نوع فایل
zip.tgz
حجم فایل
3.2 گیگ - 1.9 گیگ
تاریخ آخرین بروز رسانی
99/09/12
سازگار با مدل گوشی
Redmi Note 8 Pro با کد BEGONIA
رام کشور های دیگر
اندونزی V12.0.2
نوع رام
رام رسمی شرکتی با ضمانت آبدیت
30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این محصول

دانلود رام رسمی شیائومی Redmi Note 8 Pro / فایل فلش رام رسمی و پایدار Redmi Note 8 Pro با MIUI 12 و اندروید ۱۰ (Q)

دانلود رام رسمی شیائومی ردمی نوت ۸ پرو اندروید ۱۰ فارسی / دانلود رایگان رام رسمی شیائومی Redmi Note 8 Pro

اندروید ۱۰ برای شیائومی Redmi Note 8 Pro با MIUI 12 کاملا فارسی و پایدار

Global Stable Android 10 ROM For Redmi Note 8 Pro

برای اولین بار بین وبسایت های ایرانی / تخصصی ترین مرکز رام و فایل فلش و تعمیرات شیائومی در ایران

دانلود MIUI 12 گلوبال


در ادامه میتوانید آخرین رام رسمی Redmi Note 8 Pro با بیلد نامبر V12.0.5.0.QGGRUXM  با MIUI 12 و اندروید ۱۰ را با نام سیستمی BEGONIA از ام آی فلش دانلود کنید.


بروزرسانی محصول

بروز رسانی رام ها در تاریخ ۹۹/۰۹/۱۲

مدلورژن اندرویدBuild Numberمنطقه نوع رامحجمزبان فارسی
Redmi Note 8 Pro10 (Q) V12.0.5.0.QGGMIXMگلوبال(جهانی)Fastboot-Stable2.45 گیگمنو و کیبورد
Redmi Note 8 Pro10 (Q) V12.0.5.0.QGGMIXMگلوبال(جهانی)Recovery-OTA1.9 گیگمنو و کیبورد
Redmi Note 8 Pro10 (Q) V12.0.5.0.QGGRUXMروسیهFastboot-Stable2.45 گیگمنو و کیبورد
Redmi Note 8 Pro10 (Q) V12.0.5.0.QGGRUXMروسیهRecovery-OTA1.9 گیگمنو و کیبورد
Redmi Note 8 Pro10 (Q) V12.0.4.0.QGGCNXMچینRecovery-OTA1.9 گیگکیبورد
Redmi Note 8 Pro10 (Q) V12.0.2.0.QGGEUXMاروپاFastboot-Stable2.45 گیگمنو و کیبورد
Redmi Note 8 Pro10 (Q)V12.0.3.0.QGGMIXMگلوبال(جهانی)Fastboot-Stable2.45 گیگمنو و کیبورد
Redmi Note 8 Pro10 (Q)V12.0.3.0.QGGMIXMگلوبال(جهانی)Recovery-OTA1.9 گیگمنو و کیبورد
Redmi Note 8 Pro10 (Q)V12.0.3.0.QGGCNXMچینFastboot-Stable1.8 گیگکیبورد
Redmi Note 8 Pro10 (Q)V12.0.2.0.QGGINXMهندRecovery-OTA1.8 گیگمنو و کیبورد
Redmi Note 8 Pro10 (Q)V12.0.2.0.QGGMIXMگلوبال(جهانی)Fastboot-Stable2.45 گیگمنو و کیبورد
Redmi Note 8 Pro10 (Q)V12.0.2.0.QGGMIXMگلوبال(جهانی)Recovery-Stable3.19 گیگمنو و کیبورد
Redmi Note 8 Pro10 (Q)V12.0.2.0.QGGMIXMگلوبال(جهانی)OTA660 مگابایتمنو و کیبورد
Redmi Note 8 Pro10 (Q)V12.0.2.0.QGGCNXMچینFastboot-Stable2.45 گیگکیبورد
Redmi Note 8 Pro10 (Q)V12.0.2.0.QGGCNXMچینRecovery-Stable1.8 گیگکیبورد
Redmi Note 8 Pro10 (Q)V12.0.1.0.QGGIDXMاندونزیFastboot-Stable2.45 گیگمنو و کیبورد
Redmi Note 8 Pro10 (Q)V12.0.1.0.QGGEUXMاروپاRecovery-Stable1.8 گیگمنو و کیبورد
Redmi Note 8 Pro10 (Q)V11.0.5.0.QGGMIXMگلوبال(جهانی)Recovery-Stable1.8 گیگمنو و کیبورد
Redmi Note 8 Pro10 (Q)V11.0.4.0.QGGMIXMگلوبال(جهانی)Fastboot-Stable3.19 گیگمنو و کیبورد
Redmi Note 8 Pro10 (Q)V11.0.4.0.QGGMIXMگلوبال(جهانی)Recovery-Stable2 گیگمنو و کیبورد
Redmi Note 8 Pro10 (Q)V11.0.3.0.QGGCNXMچینFastboot-Stable2.45 گیگکیبورد
Redmi Note 8 Pro10 (Q)V11.0.3.0.QGGCNXMچینRecovery-Stable1.8 گیگکیبورد
Redmi Note 8 Pro10 (Q)V11.0.3.0.QGGEUXMاروپاFastboot-Stable3 گیگمنو و کیبورد
Redmi Note 8 Pro10 (Q)V11.0.3.0.QGGEUXMاروپاRecovery-Stable1.9 گیگمنو و کیبورد
Redmi Note 8 Pro10 (Q)V11.0.4.0.QGGINXMهندRecovery-Stable1.9 گیگمنو و کیبورد
Redmi Note 8 Pro10 (Q)V11.0.3.0.QGGRUXMروسیهFastboot-Stable3 گیگمنو و کیبورد
Redmi Note 8 Pro10 (Q)V11.0.3.0.QGGINXMاندونزیRecovery-Stable1.9 گیگمنو و کیبورد
Redmi Note 8 Pro9.0 (Pie) V11.0.6.0.PGGMIXMگلوبال(جهانی)Recovery-Stable19 گیگمنو و کیبورد
Redmi Note 8 Pro9.0 (Pie) V11.0.6.0.PGGMIXMگلوبال(جهانی)Fastboot-Stable3.19 گیگمنو و کیبورد
Redmi Note 8 Pro9.0 (Pie) V11.0.6.0.PGGMIXMگلوبال(جهانی)OTA433 مگابایتمنو و کیبورد
Redmi Note 8 Pro9.0 (Pie) V11.0.4.0.PGGINXMهندRecovery-Stable1.9 گیگمنو و کیبورد
Redmi Note 8 Pro9.0 (Pie) V11.0.4.0.PGGINXMهندFastboot-Stable2.71 گیگمنو و کیبورد
Redmi Note 8 Pro9.0 (Pie) V11.0.4.0.PGGINXMهندOTA602 مگابایتمنو و کیبورد
Redmi Note 8 Pro9.0 (Pie) V11.0.3.0.PGGCNXMچینRecovery-Stable1.9 گیگکیبورد
Redmi Note 8 Pro9.0 (Pie) V11.0.3.0.PGGCNXMچینFastboot-Stable2.45 گیگکیبورد
Redmi Note 8 Pro9.0 (Pie) V11.0.3.0.PGGCNXMچینOTA264 مگابایتکیبورد
Redmi Note 8 Pro9.0 (Pie) V11.0.2.0.PGGMIXMگلوبال(جهانی)Recovery-Stable1.9 گیگمنو و کیبورد
Redmi Note 8 Pro9.0 (Pie) V11.0.2.0.PGGMIXMگلوبال(جهانی)Fastboot-Stable3.17 گیگمنو و کیبورد
Redmi Note 8 Pro9.0 (Pie) V11.0.2.0.PGGMIXMگلوبال(جهانی)OTA259 مگابایتمنو و کیبورد
Redmi Note 8 Pro9.0 (Pie) V11.0.2.0.PGGEUXMاروپاRecovery-Stable1.9 گیگمنو و کیبورد
Redmi Note 8 Pro9.0 (Pie) V11.0.2.0.PGGEUXMاروپاOTA326 مگابایتمنو و کیبورد
Redmi Note 8 Pro9.0 (Pie) V11.0.2.0.PGGCNXMچینRecovery-Stable1.9 گیگکیبورد
Redmi Note 8 Pro9.0 (Pie) V11.0.2.0.PGGCNXMچینOTA214 مگابایتکیبورد
Redmi Note 8 Pro9.0 (Pie) V11.0.1.0.PGGMIXMگلوبال(جهانی)Recovery-Stable1.9 گیگمنو و کیبورد
Redmi Note 8 Pro9.0 (Pie) V11.0.1.0.PGGMIXMگلوبال(جهانی)OTA578 مگابایتمنو و کیبورد
Redmi Note 8 Pro9.0 (Pie) V11.0.1.0.PGGIDXMاندونزیRecovery-Stable1.9 گیگمنو و کیبورد
Redmi Note 8 Pro9.0 (Pie) V11.0.1.0.PGGIDXMاندونزیOTA590 مگابایتمنو و کیبورد
Redmi Note 8 Pro9.0 (Pie) V11.0.1.0.PGGCNXMچینRecovery-Stable1.9 گیگکیبورد
Redmi Note 8 Pro9.0 (Pie) V11.0.1.0.PGGCNXMچینFastboot-Stable2.73 گیگکیبورد
Redmi Note 8 Pro9.0 (Pie) V11.0.1.0.PGGCNXMچینOTA392 مگابایتکیبورد
Redmi Note 8 Pro9.0 (Pie) V10.4.5.0.PGGEUXMاروپاRecovery-Stable1.9 گیگمنو و کیبورد
Redmi Note 8 Pro9.0 (Pie) V10.4.5.0.PGGEUXMاروپاFastboot-Stable2.92 گیگمنو و کیبورد
Redmi Note 8 Pro9.0 (Pie) V10.4.11.0.PGGCNXMچینRecovery-Stable1.9 گیگکیبورد
Redmi Note 8 Pro9.0 (Pie) V10.4.11.0.PGGCNXMچینFastboot-Stable2.67 گیگکیبورد
Redmi Note 8 Pro9.0 (Pie) V10.4.11.0.PGGCNXMچینOTA177 مگابایتکیبورد
Redmi Note 8 Pro9.0 (Pie) V10.4.1.0.PGGMIXMگلوبال(جهانی)Recovery-Stable1.9 گیگمنو و کیبورد
Redmi Note 8 Pro9.0 (Pie) V10.4.1.0.PGGMIXMگلوبال(جهانی)Fastboot-Stable2.92 گیگمنو و کیبورد
Redmi Note 8 Pro9.0 (Pie) V10.4.10.0.PGGCNXMچینRecovery-Stable1.9 گیگکیبورد
Redmi Note 8 Pro9.0 (Pie) V10.4.10.0.PGGCNXMچینOTA127 مگابایتکیبورد
Redmi Note 8 Pro9.0 (Pie) V10.4.9.0.PGGCNXMچینRecovery-Stable1.9 گیگکیبورد

 • System
  • Updated Android Security Patch to September 2020. Increased system security.

Setting > About > Model number

تنظیمات > درباره گوشی > شماره مدل

راهنمایی: توجه داشته باشید که بیلد نامبر فعلی گوشی شما باید یا برابر یا پایین تر از رام های بالا باشد/ اگر قصد دانگرید دارید به پشتیبانی جهت راهنمایی پیام بدید

توجه : با خرید این محصول به لینک دانلود تمامی نسخه هایی که در بالا نوشته شده دسترسی خواهید داشت

توجه : اگر گوشی شما رام مطابق منطقه های جدول بالا دارد و بروز رسانی MIUI 11 برای Redmi Note 8 Pro شما نیامده است رام شما فیک بوده و باید بصورت دستی رام جدید و شرکتی نصب نمایید / از نشانه های رام فیک باز بودن بوتلودر گوشی(هنگام روشن شدن گوشی جمله Unlocked نمایش داده می شود ) می باشد / برای راهنمایی جهت نصب رام به پشتیبانی پیام بدهید تا با بررسی وضعیت گوشی شما نحوه صحیح نصب رام شرکتی به شما بصورت رایگان آموزش داده شود

توجه ۲ : اگر با نصب رام MIUI 11 بر روی Redmi Note 8 Pro خود شاهد کاهش باتری یا عدم نمایش درست باتری ، داغ کردن و یا هرگونه باگ نرم افزاری هستید باید رام فست بوت با برنامه می فلش بر روی گوشی خود فلش بزنید و در انتها گوشی خود را وایپ دیتا و وایپ کش نمایید .

حل مشکل بروز رسانی قبلی اندروید ۱۰ شیائومی Redmi Note 8 Pro  نسخه گلوبال در آبدیت جدید با بیلد V12.0.5.0.QGGMIXM

کاربرانی که قبلا گوشی خود را به وسیله رام ریکاوری بیلد V11.0.1.0.QGGMIXM به اندروید ۱۰ بروز کرده بودند و مشکلاتی مانند داغ کردن و یا کندی گوشی را داشتند با نصب بیلد جدید مشکلات آن ها حل خواهد شد / این کاربران بایستی نسخه فست بوت را دانلود و بوسیله این آموزش گوشی خود را فلش بزنند .

دوستانی که رام چین دارند و قصد تغییر رام به گلوبال و فارسی سازی Redmi Note 8 Pro را دارند بایستی آخرین رام فست بوت گلوبال را دانلود و بوسیله آموزش زیر اقدام نصب نمایند ، درصورت داشتن سوال و یا مشکل می توانید به پشتیبانی ما در واتس اپ پیام دهید تا کارشناسان ما شما را راهنمایی نمایند 

امکان ویژه : با خرید این محصول تمامی بروز رسانی های بعدی برای گوشی خود را بصورت رایگان مادام العمر دریافت خواهید کرد

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
 • شما بصورت نامحدود به آبدیت های بعدی مادام العمر دسترسی خواهید داشت
 • بالافصله بعد از خرید ، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار می گیرد
 • خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر می باشد
 • ضمانت برگشت وجه در صورت خرابی یا مشکل داشتن فایل
 • پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده

18 پاسخ به “دانلود رام رسمی شیائومی Redmi Note 8 Pro”

 1. با سلام و روز خوش.یه سوالی داشتم اگه لطف کنید جواب بدید.خودمون میتونیم اقدام به نصب رام کنیم یا نیاز به افراد کار بلد و تخصص یا دستگا خاصیه؟

  1. سلام درود – کار سختی نیست و نیاز به تخصص خاصی نداره تمامی مراحل بصورت قدم به قدم آموزشش را گذاشتیم و خودتون به سادگی می تونید نصب کنید سوال یا مشکلی هم داشتید پشتیبانی در کنار شماس تا پایان نصب رام

 2. سلام دوستان من رام note 8 proرو خریداری کردم عالیه نصب کردم گوشیم خیلی روون تر شد از همه مهم تر سرعت اینترنتم بالا رفت اگه کسی هم همچین ایراداتی داشت میتونه رامو خریداری کنه و با تشکر از ادمین واتساپ خیلی کمکم کرد

   1. سلام.شما اینجا نوشتین که رام رسمی شیائومی ولی داخل سایتش هنوز که اندروید ۱۰ نسخه گلوبالش بارگذاری نشده؟

    1. سلام درود سایت رسمی چند سالی میشه ابدیت ها رو دیرتر میزاره و نمایندگی ها زودتر بروز رسانی ها رو قرار میدن اگر دقت کنید خیلی از رام ها که ما قرار دادیم و حتی خیلی ملیت ها توی سایت رسمی وجود نداره این رام توسط خود ما تست شده و تابحال خیلی ها نصب کردن و هیچ باگ و مشکلی هم نداره و باعث افزایش سرعت دستگاه و کاهش داغ شدن می شه

 3. سلام من نسخه آندروید ۱۰ گلوبال qggmixm رو دانلود کردم و نصب کردم روی زبان فارسی قسمت دوربین مشکل داره باتری بسیار سریع تخلیه میشه راهی نداره دانگرید کنم یا رام دیگه ای که بشه رو این نسخه نصب کرد و مشکلات حل بشه؟

  1. سلام شما اولین نفری هستید که این موردا گزارش میکنید این رام مشکل مصرف زیاد باتری را حل میکنه به نظرم بخاطر برنامه خاصی بر روی گوشی شما هست / منظقه گوشیتون را روی هند بزارید و زبان گوشی را انگلیسی کنید و گوشی را ریست کنید / برنامه های اضافی و مشکوک مثل برنامه های فیلتر شکن را حذف کنید / تم را هم روی تم اصلی و پیشفرض گوشی بزارید

 4. سلام خسته نباشین من رام ۱۰ رو برای شیائومی نوت ۸پرو از یه سایت دیگه دانلود کردم .ولی حالت پرتره دوربین پشتیم از کار افتاده و فلش زدن رو باید زبان گوشیم انگلیسی باشه که بتونم راه بندازم.میخواستم ببینم این رام هم همون مشکلات رو داره یا اصلاح شده ست؟اگه خبر بدین ممنون میشم ۰۹۳۵۱۰۴۴۸۱۵

  1. سلام دانلود رام از سایت های متفرقه همینجوریه دیگه – متاسفانه کاری نمیشه قعلا کرد و باید منتظر نسخه فست بوت این رام باشید تا فلش بزنید روی گوشی و مشکل حل بشه

 5. درضمن گوشی رو ریست کلی کردم و اپدیت کردم و بعد از بروز رسانی مجددا ریست کلی کردم ولی لازم‌حل نشد.

 6. سلام . من الان رام گوشیم مال اروپاس و باگ زیاد داره میخوام گلوبالش کنم نسبش همون فست بوته و باید با می فلش انجامشه

  1. سلام بله درسته تغییر رام شیائومی با رام فست بوت و از طریق برنامه Miflash انجام میگیره / اگر مشکلی دارید بعد از دانلود رام به پشتیبانی واتس اپ پیام بدید راهنماییتون میکنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *