فایل تعمیر سریال و شبکه Redmi Note 7 Pro (violet) Eng Qcn
10,000 تومان

ممکن است بعد از نصب یا فلش رام یا پچ های گوناگون دستگاه های اندرویدی مشکل بیس باند یا شبکه پیدا کنند […]